kripto para bayan doktor Linkedin beğeni satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Bahis siteleri
Pazartesi, Mart 27, 2023
Ana SayfaGüncelPiyasadan haberler

Piyasadan haberler

ALMAD, Şirketin 22.10.2021 tarihli KAP açıklamasında kamuoyuna duyurulmuş olan ve bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş iş makinası yatırımlarından, 2 adet HITACHI Marka – Lastik Tekerlekli Yükleyici için 08.11.2021 tarihinde (bugün) 424.800 EURO peşin ödeme yapılmış ve iş makinalarının şirkete teslimatı gerçekleşmiştir.

AKYHO, Şirket Yönetim Kurulu’nun 08.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketin bağlı ortaklığı NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile PALMİYE TEMİZLİK GIDA İMALAT SAN VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ. arasında ,klordioksit üretim tesisini ve bu tesis içerisinde üretim unsurlarına ait tüm maddi olan ve maddi olmayan varlıkların tamamının satın alınması hususunda mutabakata varmışlardır. Bahse konu mutabakat çerçevesinde alıcı ve satıcı arasında karşılıklı sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşme sebebiyle gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

DENIZ, DNZ, Şirket, 28 Ekim 2021 tarihinde, 22 ülkeden 49 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 363.000.000 Avro ve 417.500.000 ABD doları olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 840.000.000 ABD Doları tutarında Sürdürülebilirlik Odaklı İlk Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Sürdürülebilir tarımın finansmanının performans kriterleri arasında yer aldığı işlemin yenilenme oranı yüzde 110 seviyesinde gerçekleşti. Kredinin toplam maliyeti Euro dilim için Euribor + 1,75 ve ABD Doları dilim için Libor + %2,15’dir.

ETILR, 7 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Mehmet Hilmi Soylu ve İzettin Kaplan tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Kurul Karar Organının 4.11.2021 tarih ve 56/1631 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna bu açıklama ekinde yer verilmekte olup, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. www.etilermarmaris.com.tr ve gönüllü pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. www.piramitmenkul.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir. Pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifine konu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 5.33 TL olarak kesinleşmiştir. Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 11/11/2021 – 24/11/2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde gerçekleştirilecektir.

FENER, Şirketimiz Genel Müdürü olarak Sayın Çağdaş Koçak atanmıştır.

KARTN, 05.11.2021 Tarihinde açıklanan, 2021 Yılı 3 ncü dönem Konsolide Finansal Rapor seti Gelir Tablosunda Yer alan “Pay Başına Kazanç” bilgisi sehven beyan ve ilan edilmiştir. Doğru veriler ekte gösterilmiş olup, değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına etkisi bulunmamaktadır.

 KCHOL, 30.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (“KFS”) arasında imzalanan YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca; UniCredit tarafından YKB paylarının satışının planlanması durumunda, belirli süre ve koşullar ile Koç Holding’in satışa konu payların alımı için ön teklif verme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit’e ait YKB sermayesinin %18’ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit’e iletilmiştir. YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir.

İşlem sonrasında Koç Holding’in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK’nın Pay Alım Teklifi Tebliği’nde belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB’nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğacak olup, kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır. Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı; 1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,3940 TL’den, 2) Pay alım teklifinde bulunan Şirketimiz tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödenecek 2,2980 TL dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek fiyattan,düşük olmayacak şekilde belirlenecektir. Devrin tamamlanması, BDDK ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına tabidir.

MGROS, Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda; Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi (“satıcı”) tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirkete devri hususunda Şirket ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirkete devri gerçekleşmeyecektir. Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’na başvuru yapılmıştır. Devir işlemleri, Rekabet Kurulu’nun izin kararı sonrasında gerçekleştirilecektir.

ODAS, Şirketin 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle konsolide 275,2 Mn TL seviyesinde FAVÖK gerçekleştirmiştir. Grubun ilk dokuz aylık döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %27,6 oranında artış göstermiştir. (30.09.2020 Dönemi FAVÖK: 215,7 Mn TL) 30.09.2021 dönem sonu itibariyle Grubun konsolide yıllıklandırılmış Net Finansal Borç/ FAVÖK çarpanı 4,4 seviyesinde gerilemiştir. (30.06.2021 Dönem Sonu Yıllıklandırılmış Net Finansal Borç /FAVÖK: 7,0) Diğer taraftan grubun bünyesinde yer alan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce sahip olacak olan Özbekiskan Khorzem bölgesindeki Doğalgaz Çevirim Santralinin 2022 yılının ilk çeyreği içinde kademeli olarak üretime geçmesi öngörülmektedir.

OSTIM, Şirket Yönetim Kurulu 08.11.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- Portföy Yönetim Şirketleri başta olmak üzere ilgili taraflarla görüşerek Şirketin kaynaklarının “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”na (GSYF) yatırım yapılarak değerlendirilmesinin Şirkete finansal ve stratejik katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda gerekli araştırmaların ve görüşmelerin yapılması, 2- GSYF’nin Şirkete olumlu katkı sağlayacağı değerlendirildiği takdirde 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında yapılan bedelli sermaye artırımından elde edilen kaynağın, SPK izni çerçevesinde GSYF’ye yatırım amacıyla kullanılması, 3- Şirketin yatırım yapacağı GSYF’ye fon koyabilecek başka potansiyel yatırımcılarla ilgili araştırma yapılması,hususlarında gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.

PHC,PHLLP, DİYARBAKIR İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.11.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-12633 sayılı yazısı ile; Bağcılar Mah. Urfa Bulvarı No 121/1 Bağlar-Diyarbakır adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.

RYGYO, Şirketimiz portföyündeki İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Asızca Köyü 253 Ada 2 Nolu Parsel üzerinde bulunan 12.902,23 m2’lik arsanın üzerine inşa edilecek 7.226 m2’lik lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, yapılacak yeni depolama binası için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 210 günde teslim edilmek üzere 1.465.000-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

SISE, Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geliştirilmiş, yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik bir buluş olan ve her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bir biyoteknoloji olan Basalia Teknolojisi’ne yatırım yapılmasına ve bu kapsamda bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek amacı ile 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalanmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak olup ilgili basın bülteni ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.

TRILC, 08.11.2021 tarihi itibarı ile Turkfleks marka serumlarımız için Kamu hastaneleri harici doğrudan temin ile kazanılan toplam ihale bedeli 6.040.157 (Altımilyonkırkbinyüzelliyedi) TL dir. TRILC, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen distile su ihalesi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası olan Diadol ile uhdemizde kalmış. İhale Bedeli (4.063.323,35 TL)

 ULUFA,OSMEN, Şirket paylarının halka arzında 1,-TL nominal değerli bir payın halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000,-TL nominal değerli payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1.095.010.163 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

ULUFA, Ulusal Faktoring A.Ş. (Ortaklık)’nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen halka arzında, Ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin pay alımları bulunmamaktadır.

ULUFA, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen halka arzında, halka arz tutarının %5’inden fazla pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.

YEOTK, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 08.11.2021 tarihli toplantısında; halka arz izahnamesinin 7.1.1.10 Büyüme Stratejisi bölümünün 3 numaralı başlığında belirtilen yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında, yurtdışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve finansmana erişim hizmeti vermek üzere Şirket ile EMSOLT Investments BV ve Yaşar TUNCER ortaklığında DEFIC Globe A.Ş. ünvanlı yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 51 oranında, 510.000.-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Adı geçen ortaklar ile hissedarlık sözleşmesi bugün (08.11.2021) imzalanmıştır

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments