kripto para bayan doktor Linkedin beğeni satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Bahis siteleri
Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaGüncelPiyasadan haberler

Piyasadan haberler

AKCNS, Şirketin stratejik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda; değişen ve artan rekabet koşullarına daha odaklı ve çevik bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Çimento ve Hazır Beton iş birimleri gözden geçirilmiş ve iki ayrı organizasyon olarak yönetilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketin 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile 01.12.2021 tarihi itibariyle, aşağıda yer alan organizasyonel değişikliklerin ve atamaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. “Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN’in, “Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı” görevine atanmasına, “Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı” görevine Sn.İlker KOÇ’un atanmasına, ‘’Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü” olarak görev yapan Sn.Sinan İNAÇ’ın, “Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı” görevine atanmasına, Ayrıca, “Finans Genel Müdür Yardımcısı” Sn. Steffen SCHEBESTA’nın 12.12.2021 tarihinde görevinden ayrılacak olması sebebiyle, boşalan Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine 13.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. Jason SOUTH’un atanmasına, karar verilmiştir.

ALMAD, Yönetim Kurulunun 17.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş Tesis yatırımlarından, Tekirdağ İli, Malkara bölgesinde bulunan 30527 ruhsat nolu şirkete ait maden sahasında kurulu bulunan, Batı Trakya Madencilik A.Ş.’nin sahip olduğu ve mevcutta çalışılan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisinin yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000 TL (KDV dahil) bedelle satın alınmasına, Satın alınacak Kömür Zenginleştirme ve Yıkama Tesisine ilişkin Batı Trakya Madencilik A.Ş. ile Satış Sözleşmesi imzalanmasına, Şirketin yapmış olduğu Maddi Duran Varlık alımına ilişkin, SPK’nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

AVHOL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 17.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda; Bağlı ortaklığı olan Ege Karma Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte başlamış olduğu atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarındaki faaliyetine Gaziantep 2.Organize Sanayi bölgesinde 4.000.000 TL sermayeli NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesinin %100’une denk gelen 4.000.000 TL ile ortak olunmasına, şirketin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

AKYHO, Şirketin merkez binasının satışı ile ilgili olarak, satış işlemi gerçekleşmiş olup Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işlemi tamamlanmıştır.

DIRIT, 15/11/2021 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı sonucu yeni yönetim kurulu oluşmuştur. Şirketin, 25 Milyon TL Yatırım Sözleşmesi yapmış olduğu Orkun Aslan’nın yeni yönetime girmesi ile gecikmede olan Halk Bankası ödemesi ve diğer ödemeler için tekrar görüşmelere başlanma kararı alınmıştır. Üretim çalışmalarına yönelik desen kalıbı için iç piyasadan ve hammadde ihtiyacını sağlamak üzere Çin ve iç piyasadan kumaş tedariki görüşmelerine başlanmıştır.

DOGUB, DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 15.11.2021 tarihinde başlayan % 30 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 29.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir. GUBRF, Bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır. Bu karar sonrasında 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır

GUBRF, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak 15.09.2021 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Gübretaş’a 15.10.2021 tarihinde sözleşmeye davet tebligatı gönderilmiştir. Ancak ihale tarihi ile sözleşmeye davet tebligatının şirketimize ulaştığı tarih arasında ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz sıkıntısı nedeniyle ihale koşullarını teklif şartları ile yerine getirmek şirketimiz açısından imkânsız hale gelmiştir. Bu durumun şirketimiz açısından “aşırı ifa güçlüğü” doğurduğu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 10. Madde kapsamında mücbir sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminat mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep edilmiştir. Başvurumuz TİGEM tarafından kabul edilmemiş ve şirketimizin 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair karar Resmi Gazete’nin 17.11.2021 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Karara karşı idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılacaktır. Öte yandan, kamu kurumlarına yapılan ihaleli satışların, konsolide satışlarımız içindeki payı 2020 yılında %0,30, 2021 yılının ilk dokuz ayında ise %0,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle sözkonusu altı aylık yasak kararının satışlarımız üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

HEKTS, Şirketin Strateji ve Pazarlama Danışmanı olarak görev yapan Sn. Mehmet DERİN 17 Kasım 2021 tarihi itibariyle Ar-Ge Direktörü olarak atanmıştır. IHLAS, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 629 Ada, 7 Parselde yer alan 8.625 m² büyüklüğündeki arsa ve 636 Ada, 1 Parselde yer alan 11.275 m² büyüklüğündeki arsa için, %39’u arsa sahibine ait olacak şekilde, hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu arsalarda geliştirilecek Bizimevler markalı projelere 2022 yılı ilk yarısında başlanılması planlanmaktadır.

ISGSY, 29.02.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. iştiraki Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılması amacı ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen uzun vadeli azami 20.000.000 TL (yirmimilyon Türk Lirası) 5 yıl vadeli kredinin kullanılabilmesi için Şirketin Ortopro’daki 18.351.069 adet hisseyi temsil eden 18.351.069 TL nominal değerli pay senetleri rehin edilmişti. Şirketin sahip olduğu Ortopro paylarına ilişkin Yapı Kredi Bankası A.Ş.’deki rehin 04.05.2021 tarihinde sonlanmış olup, 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ortopro sermayesinde bugün itibariyla sahibi bulunduğu payların tamamının Ortopro’nun Türkiye İş Bankası A.Ş.’den kullandığı/kullanacağı kredilerden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatı olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine rehin edilmesine karar verilmiştir.

ISKPL, Şirketin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin ihalesi şirket tarafından alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. İhale tutarı son 12 aylık satışların %5’nin altında olduğu için açıklanmamıştır. Marmaray kapsamındaki diğer projelerin takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

ISSEN, İşbir Sentetik Dokuma payları, 18/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 141.465.993,92 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.

 KRVGD, Şirketin Polonya’da şirket satın alım süreci 30.06.2021 tarihinde tamamlanmıştı. %100 bağlı ortaklığı olan Tornellon Investments tarafından %64,93’ünü satın almış olduğu ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya sermaye piyasaları regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments 21.09.2021 tarihinde zorunlu çağrıya gitmişti. Hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlenmişti. 16.11.2021 tarihinde çağrı sonuçlanmış ve pay alımları tamamlanmıştır. Çağrıya katılan 98.020 adet hisse satın alınmış olup %100 bağlı ortaklığı olan Tornellon Investments’ın ZPC Otmuchow isimli şirketteki pay oranı %65,31’e yükselmiştir.

LKMNH, Şirket son dönemde yatırımcılardan gelen sorular üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duymuştur, LHÜ Ankara Hastanesi ile olan işbirliğimize ilave olarak, 2021 yılının Eylül ayında faaliyete başlayan LHÜ Diş Hastanesi ile Şirketimiz arasında “Ortak Altyapı ve Kaynak Kullanım Protokolü” imzalanmış olup bu çerçevede; web sitesi, çağrı merkezi ve bilgi sistemleri altyapısının ortak kullanımı insan kaynakları, bilgi işlem, medikal muhasebe, kurumsal iletişim, sağlık turizmi, kalite yönetimi, pazarlama ve mali işler konularında ortak kaynak kullanımı yapılmaktadır. Şirketin protokolde yazılı konularla sınırlı olmak kaydıyla sunacağı hizmetlerin bedeli tahsil edilecektir. Yukarıda açıklanan çerçevede Şirket, sahipliği ve yönetimi kamu tüzel kişiliğine haiz Lokman Hekim Üniversitesi’ne ait olan LHÜ Söğütözü Diş Hastanesi ile yapılan protokolün şirkete faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı kanaatindedir.

ODAS, Şirketin konsolide bilançosunda yer alan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren varlıklarının ağırlığının belirli bir oranda azaltılarak yerine değerli ve stratejik metal madenciliği ile yeni teknolojik yatırımların bilanço içerisindeki ağırlığının artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede enerji sektöründe konvansiyonel ve sabit getiri sağlayan aktiflerin yarattığı stabil nakit gücü ile değerli ve stratejik madencilik ve yeni teknolojik yatırımlarla sınırlı ve ölçülü risklerde yeni fırsatlar yaratılması planlanmaktadır. Bu çerçevede bağlı ortaklığı olan Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’nin paylarının tamamı 6,8 Mn USD üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir. Bu strateji kapsamında değerli metal madenciliğinde yeni başvuru ve sahalara yönelik alım olanakları değerlendirilmesi ve bununla birlikte yeni teknolojilere kapı açmak için İsrail meşeli bir firma ile bakteri ve virüs tutmayan nanoteknolojik ürünler üretilmesine yönelik anlaşma sağlanmış ve yapılacak üretim yatırımın 1 milyon USD ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Değerli metal madenciliğine yönelik çalışmalar kapsamında ayrıca çevre şartlarına daha uyumlu olması gayesi ile başlatılan Karaağaç Bölgesinin ÇED Ruhsatına yönelik revize çalışmalar da devam etmektedir.

RAYSG, Şirketin 2021 yılı Ocak – Ekim aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.672.775.135,40 TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 36,76 oranında artış meydana gelmiştir.

RYGYO, Şirketin portföyünde yer alan Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi 26772 Ada 2 Parsel üzerindeki 3.000 m2 arsa üzerinde bulunan 5.730 m2 deponun 800 m2 çatı depolama alanı “Yetimoğlu Motorlu Araçlar San.ve Tic.Ltd.Şti.”ye 3 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 3 senede 350.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

TMSAN, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş, yüzer unsurların ana tahrik sistemlerinde kullanılan Dizel Motorların yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 02 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdir. Bu beyan ve iyi niyet çerçevesinde TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Motor tecrübesini Deniz kuvvetlerinin kullanımına sunma ve deniz motorunu yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlama adına kendi öz kaynakları ile çalışmalarını tamamlamıştır. Mavi Vatanın korunmasında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı itici çekici vasıta yüzer unsurlarda kullanılmak üzere 2020 yılının son çeyreğinde 2 adet dizel marin motor Milli Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığının test amaçlı kullanımına teslim edilmiştir. Teslim sonrasında Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. yetkililerince yapılan test, muayene, değerlendirme ve kabul faaliyetleri neticesinde Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşma ile 10 (on) yıl boyunca itici çekici vasıta yüzer unsurlardaki motorların tedarikinde istisnai ve mücbir sebepler hariç TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş tek kaynak olacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments